Projectleiding

VDK als vakkundig projectbegeleider

VDK kan voor u verder het bouwproces begeleiden na de voorbereidingen, ook als u er voor kiest om zelf een architect in de hand te nemen, na de voorbereiding kan de taak van de projectleiding en alle zaken die daarbij horen overgedragen worden aan VDK.

Wel is het aan te bevelen om VDK tijdens de ontwerpfase al dan niet kritisch mee te laten kijken om mogelijke obstakels tijdens de vervolgfase van het bouwproject te signaleren. Het succesvol realiseren van een project start al in deze eerste fase.

De rol en taakinhoud van een projectleider bij een bouwproject kan bestaan uit:

  • De oriëntatie, en coördinatie van het te starten project.
  • Kennismaking met de opdrachtgever en overige adviserende partijen.
  • Contact leggen met aannemer, leveranciers van diensten en producten.
  • Het adviseren bij onderdelen van het werk.
  • Toezicht tijdens de uitvoeringsfase.
  • Spil in het web voor de communicatie tussen deelnemende partijen.
  • Verzorgen van de bouwvergaderingen, verslaglegging en het volgen van de planning.
  • Borging van de kwaliteit.
  • Financiële controle van termijnen, beoordeling meer en minderwerk.

Tijdens en bij de uitvoering van het project zijn we direct betrokken tot aan de oplevering en nazorg. Belangrijk hierbij is de communicatie met de opdrachtgever, architect, de omgeving, aannemers, leveranciers en adviseurs.

feature1