Aanbesteding

VDK adviseert u met wie u zaken kunt doen

Een aanbesteding is een procedure waarbij de opdrachtgever partijen uitnodigt om een prijs te maken voor het uitvoeren van een bouwkundige opdracht. Hiervoor worden vooraf partijen geselecteerd, of er wordt een openbare aanbesteding georganiseerd waar meerdere, ook onbekende partijen op in kunnen schrijven. Afhankelijk van die keuze verzoekt VDK die partijen om een prijs aan te bieden volgens de aanbestedingsstukken en tijdsplanning van inschrijving en informatie.

De inschrijvingen worden bij binnenkomst gecontroleerd op het compleet zijn en daarna geeft VDK advies aan de opdrachtgever. Er kan een gesprek plaats vinden met de beste inschrijver waarin de uitgangspunten nogmaals worden besproken. Als dit voldoende op elkaar is afgestemd kan de gunning plaats vinden. Het doel van dit aanbestedingsbeleid is om concurrentie tussen de inschrijvers (aanbieders) te stimuleren, maar ook om alle uitgenodigde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Zie ook vergunningen

feature1