Bouw- en omgevingsvergunningen en vergunningsvrij

Voorbereiding voor het bouwen

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Om een bouwvergunning te krijgen moet u aan een aantal eisen voldoen, u krijgt niet zomaar een bouwvergunning. Het kan zijn dat uw bouwplannen vergunningsvrij zijn.

Wat is er nodig:

  • Alle benodigde bouwkundige tekeningen.
  • Berekeningen en tekeningen voor de constructie.
  • De bouwfysische berekeningen voor ventilatie, daglicht, (EPC).
  • Alle overige documenten die benodigd zijn.

Door VDK worden al deze documenten verzorgd. Daarnaast staan wij u bij met onze expertise.
Wij verzorgen daarna het gehele traject richting de gemeente, we hebben indien nodig contact met de afdeling 'Bouwen en Wonen' van de gemeente.

feature1