Contractvorming en budgetbewaking

Contractvorming

VDK kijkt mee naar de kleine lettertjes

Als de aannemer is gekozen waarmee u het bouwproces wil vervolgen moeten er nog administratieve zaken geregeld gaan worden middels een contract waarin diverse afspraken vastgelegd worden.

Wat staat er in dit contract:

  • Wat er gemaakt moet gaan worden.
  • Welke stukken daaraan ten grondslag liggen.
  • Voorwaarden, de prijs en de manier van betaling.
  • Garanties, planning en tijdsduur.
  • Betalingsvoorwaarden.

Deze contractvorming vraagt nauwkeurigheid, een basis om misverstanden of stagnatie tijdens de uitvoering te voorkomen.
Het definitieve contract wordt door alle belanghebbende partijen ondertekend, daarna kunnen de bouwactiviteiten voorbereid en gestart worden.

feature1

Budgetbewaking

VDK let op de kleintjes

Tijdens het bouwproces blijft het budget belangrijk, de eerste afstemming is al gemaakt in het ontwerp.
Aanpassingen door ander inzicht tijdens de bouwfase moet daarom afgestemd worden met de uitvoerende partijen. Controle op eventueel meer en minderwerk blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

feature2