Vastgoedbeheer, onderhoudsinspectie & onderhoud

Behoud van waarde van uw onroerend goed

Technisch beheer van uw onroerend goed is belangrijk en het begint bij een goed en actief management. Gebouwbeheerders en eigenaren van woningen, appartementen, winkels, kantoren en bedrijfspanden, al deze bouwwerken vragen aandacht om onderhoud en beheer. Ook leegstand kan voor u risico’s met zich mee brengen, denk aan inbraak, vandalisme maar ook het gevolg van deze leegstand is een achteruitgang in de staat van het pand.

Daarom is een goed georganiseerd vastgoedbeheer een meerwaarde voor uw pand, maar ook voor uw portemonnee. Daarbij moet je vooruit willen kijken, communiceren met partijen en duidelijk zijn in te nemen stappen. Het inspecteren en inzichtelijk maken van de status van het gebouw is een basis om te adviseren en een onderhoudsplan samen te stellen op basis van deze bevindingen.

De belangrijkste reden om een onderhoudsplan samen te stellen is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een meerjaren onderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning hiervan inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Het te voeren onderhoudsbeleid kan daar dan op afgestemd worden. Ook kunnen wij voor u de onderhoudswerkzaamheden voorbereiden en uit laten voeren. Uiteindelijk zal er een goed financieel beleid moeten zijn om reserveringen te maken voor de te maken kosten van het onderhoud.

feature1