CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Deskundige begeleiding

Ieder project is voor VDK steeds een interessante uitdaging. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren, een collectieve, volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen of ander gezamenlijk project. Een CPO kan een initiatief zijn van een bewonersgroep of gemeente die daarvoor grond beschikbaar stelt.

VDK adviseert en begeleid tijdens:

  • De oriëntatie, planvorming, ontwerp en uitvoeringsfase.
  • De organisatorische werkzaamheden van het bouwproces.
  • Het verzorgen van de vergunningen.
  • Aanbesteding en contracten.
  • Projectbegeleiding, kwaliteitsbeheer tijdens de uitvoering.
  • Advisering en controle bij inkoop van diensten en goederen.

Of het nu gaat om het begeleiden van een particuliere opdrachtgever bij de realisatie van hun eigen woning, of om het begeleiden van een CPO.
VDK kan deze diensten verzorgen, ook in de vorm van een bouwteam worden kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden VDK de coördinerende rol kan vervullen bij alle zaken die tijdens de voorbereiding en uitvoering aan de orde zijn.

feature1

Meer informatie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en bouwen in eigen beheer

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – ‘Ontwikkel slim, bouw samen!’ De wereld van de nieuwbouw bestaat uit meer dan alleen ontwikkelaars en zelfbouwende particulieren. Daartussen bestaan allerlei overgangsvormen die een verschillende mate van keuzevrijheid aan de consument bieden. Eén van die vormen is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Hierbij wordt een groep bewoners begeleid in het gezamenlijk bouwen van hun eigen woning. Het gaat daarbij niet alleen om het zoeken naar een architect en het kiezen van een ontwerp, maar ook om het opstellen van een begroting en het sluiten van contracten met aannemers. De toekomstige bewoners behouden hun keuzevrijheid en worden vanaf het begin bij het proces betrokken. Tegelijkertijd zorgt het collectieve karakter voor een stedenbouwkundige eenheid met individuele accenten. Bovendien levert het schaalvoordeel kostenbesparingen op.

Er zijn twee varianten in collectief particulier opdrachtgeverschap. Bij de eerste variant is er al een groep waarna er een locatie wordt gezocht, hierbij is een bewonersgroep de initiatiefnemer. Bij de tweede variant is de gemeente de initiatiefnemer, en neemt het initiatief door gronden te reserveren voor CPO.

Het project kan geïnitieerd worden door enkele mensen die hun eigen huis met behulp van CPO willen realiseren. Met deze gedachte worden andere leden geworven, en deze groep mensen worden in vroegtijdig stadium verenigd in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

De stichting of vereniging wordt de opdrachtgever richting de overige partijen (waaronder bijvoorbeeld de architect en de aannemer) en kan mogelijk worden begeleid door een externe en onafhankelijke adviseur. In het begin worden de statuten opgesteld waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de besluitvorming plaats zal vinden. Een aantal besluiten zullen door het collectief in het geheel gemaakt worden, andere beslissingen worden individueel gemaakt.

Ook bij plannen om een eigen huis of bedrijfspand te gaan verbouwen kan een bouwkundig rapport of advies uitkomst bieden.