Upgrading

Soms kom je als eigenaar van een huis, een kantoor of bedrijfsgebouw, een winkel of cultureel gebouw voor de vraag te staan ”vervang ik dit gebouw door een nieuw gebouw of upgrade ik het zodat ik er nog wat langer mee kan doen?”. Pas ik het gebouw aan naar de huidige maatstaven van uitstraling, duurzaam bouwen, energieprestaties en comfort, maar ook of het gebouw zich leent om een metamorfose te ondergaan, is de basis goed genoeg om er in te investeren.

Op al deze vragen zal een antwoord moeten komen, ook zullen kosten inzichtelijk gemaakt moeten worden om uw beslissing te kunnen nemen. Uw plannen zullen financieel onderbouwd moeten worden, plannen moeten overlegd worden met instanties die daarbij betrokken raken op het moment dat u de beslissing neemt om het plan uit te gaan voeren. Misschien moet ook de markt eens onder de loep gelegd worden om uw beslissing te spiegelen met de andere mogelijkheden.

Het upgraden kan bestaan uit het vervangen, verbouwen en uitbreiding van delen of de buitenschil. VDK kan u daarbij adviseren, de basis zal een rapport zijn van de huidige staat van het gebouw. Ook de keuze bij leegstand brengt de vraag mee waarom uw pand leeg staat en wat er aan gedaan kan worden om de markt te interesseren voor de locatie of bruikbaarheid van het onroerend goed.

feature1