Technische omschrijving

Een zinvol document!

Als u een plan hebt voor een nieuwbouw, verbouwing of ander bouwkundig werk dan zal uw plan visueel zichtbaar worden gemaakt door een bouwkundige tekening of schets. Om precies aan te geven aan de partij die voor u deze werkzaamheden uit gaat voeren of om het werk aan te besteden kan het zinvol zijn om uw wensen ook te gaan omschrijven. Voor (kleinere) bouwwerkzaamheden kan dan worden volstaan met een beknopte technische omschrijving.

VDK denkt met u mee tijdens het opzetten van deze technische omschrijving. We vermelden de voorwaarden die bij het aanbesteden horen, omschrijven de werkzaamheden, de eisen en de te gebruiken materialen die horen bij de tekeningen (en) die gemaakt zijn. Mocht het plan groter, uitgebreider en moeilijker worden dan zal worden gekozen voor het maken van een bouwkundig bestek.

feature1